Događaji

Prvi SSCVS Koronarni Samit

Registracija za koronarni samit je otvorena.

Možete se registrovati preko sledećeg linka: Ragistracija

Kotizacija za učešće iznosi 3000 dinara (25 eur) i uplaćuje se na račun Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije, 205-243457-30, Komercijalna banka a.d.

Inauguralni koronarni samit biće usmeren na donošenje odluka za lečenje najčešćeg srčanog oboljenja i spojiće istaknute lekare koji se bave tom oblašću. Hirurzi, klinički kardiolozi i interventni kardiolozi diskutovaće zajedno  o optimalnom lečenju pacijenata sa složenim oblicima koronarne bolesti.

Dodatno, novi Samit će informisati prisutne hirurge o najnovijim dostignućima u tehnikama hirurške revaskularizacije miokarda (CABG) koje su razvili stručnjaci širom sveta.

Jednodnevni sastanak će biti fokusiran na tim za srce i njegovo donošenje odluka za lečenje pacijenata sa složenim oblicima koronarne bolesti, novitete koronarne hirurgije, odabir i pripremu graftova, konfigurisanje graftova, određivanje hemodinaske važnosti stenoza koronarnih arterija, lečenje pacijenata sa niskom ejekcionom frakcijom, i pristupe u perioperativnom lečenju i ubrzanju oporavka. Posebno želimo da ohrabrimo interakciju i aktivno učešće publike tokom sesija.

Direktori kurseva i programa:

 • dr Slobodan Mićović
 • dr Miroslav Miličić
 • dr Svetozar Putnik
 • dr Aleksandar Redžek
 • dr Miodrag Ostojić
 • dr Petar Otašević

Po završetku ove aktivnosti, učesnici bi trebalo da budu u stanju da:

 • Razgovaraju o najnovijim kliničkim ispitivanjima koja upoređuju CABG sa PCI za različite oblike složene bolesti koronarnih arterija,
 • Definišu ulogu Heart Team-a u donošenju odluka o lečenju i njegove perspektive u eri digitalizacije,
 • Razgovaraju o napretku u hirurgiji koronarnih arterija, uključujući izbor graftova, tehnike sakupljanja i odabira graftova,
 • Prepoznaju specifične izazove u koronarnoj hirurgiji za pacijenta sa niskom ventrikularnom ejekcionom frakcijom,
 • Navedu strategije za poboljšanje oporavka u složenim kliničkim scenarijima u bajpas hirurgiji.