Članovi

ČLANOVI UDRUŽENJA

Rukovodstvo

Doc. dr Slobodan Mićović

Predsednik

Assist. dr Igor Živković

Generalni sekretar

Prof. dr Aleksandar Tomić

Potpresednik

Upravni odbor

Ass. dr Vladimir Milovanović

dr Marijan Majin

Prof. dr Aleksandar Mikić

Prof. dr Nenad Ilijevski

Doc. dr Igor Končar

Postani član

Zašto biti član UKVHS?

Kao clan Udruženja imate mogućnost da se usavršavate i kontinuirano edukujete, kao i da proširite mrežu svojih poslovnih kontakata kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu. Članovi Udruženja isto tako imaju priliku da doprinesu razvoju i unapređenju kardiovaskularne hirurgije.

Ko može postati član?

Član može postati svako poslovno sposobno lice,nezavisno od godina starosti,po profesiji kardio ili vaskularni hirurg sa teritorije Republike Srbije. U rad udruženja kao aktivni članovi mogu se uključiti, pored kardio I vaskularnih hirurga, i interventni radiolozi, kardiolozi i anesteziolozi, ali su dobro dosli i doktori drugih specijalnosti koji učestvuju u lečenju kardiovaskularnih bolesnika. Udruženje je otvoreno i za širu i intenzivniju komunikaciju sa lekarima opšte prakse (o tome više uskoro). Udruženje je otvoreno i za sve privredne, naučne, obrazovne i druge organizacije, kao i ostala pravna i fizička lica koja žele da doprinesu udruženju.

Kako postati član?

Član Udruženja postajete popunjavanjem prijave koju možete preuzeti na ovoj strani. Za sve dodatne informacije i pitanja obratite se Ass. dr. Igoru Končaru (dr.koncar@gmail.com).