Nagrada Vojislav Stojanović

Udruženje kardiovaskularnih hirurga će jednom u tri godine dodeljivati nagradu Vojislav Stojanović za izuzetna ostvarenja u kardiovaskularnoj hirurgiji.