Radionica 3 – Webinari 2021

Webinar – Materijali i tehnike koji se koriste u EVAR proceduri

Webinar – Regionalni pristup u lečenju hronične venske bolesti

Webinar – Kako tretirati tešku aortnu stenozu u 2021. godini

Webinar – Edukacija kardijalnih i vaskularnih hirurga i anesteziologa u doba pandemije COVID-19

Webinar  –  Novi trendovi u kardiohirurgiji

Webinar – TEVAR korak po korak

Webinar – Lečenje pacijenata sa asimptomatskom karotidnom bolešću