Događaji

Nacionalni kardiovaskularni kongres, 2024 prvi poziv

Poštovane koleginice i kolege, članovi i prijatelji Udruženja,


Dragi sponzori i partneri,


Deseti kongres Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije je planiran za 24-
26.10.2024. Uskoro sledi preliminarna verzija naučnog programa koji će biti akreditovan
od strane nacionalne agencije za akreditaciju, kao i sponzorski paketi. Kongres će osim
predavanja po pozivu i diskusija tipa okruglog stola, sadržati i radionice sa ciljem
unapređenja praktičnih znanja doktora odnosno medicinsih sestara i tehničara.
Organizovaćemo i takmičenje za najbolje naučne radove domaćih institucija iz oblasti
kardio i vaskularne hirugije. Kongres će obrađivati teme iz oblasti kardijalne i vaskularne
hirugije ali i angiologije, anesteziologije, hemostaze i drugih disciplina koje su usko
povezane sa kardiovaskularnom medicinom i problemima u njoj.


U nadi da ćete se odazvati i učestvovati na našem kongresu

Srdačno Vas pozdravljamo
Doc dr Slobodan Mićović, Predsednik


Ass dr Igor Živković, Generalni sekretar