Događaji

Webinar „Regionalni pristup u lečenju hronične venske bolesti“

Poštovane koleginice i kolege,

U utorak, 11 maja 2021. u 18h ćemo imati vebinar o hroničnoj venskoj bolesti koji je akreditovan za lekare i faramaceute od strane Evropske akademije za akreditaciju EACCME.

Prijaviti se možete pomoću linka: https://us02web.zoom.us/webinar/register