Događaji

Venski simpozijum Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije

Sa zadovoljstvom želimo da Vas pozovemo na Venski simpozijum našeg Udruženja koji se održava u  hotelu Hilton
04. maj 2018. u 14 h. Ovde se možete upoznati i sa programom Simpozijuma:

14.00 – 14.30  Registracija
Moderatori: D.Kostić, I.Končar
14.30 – 14.40  Uvodna reč, Prof dr Dušan Kostić, Predsednik Udruženja
14.40 – 15.15  Izbor u viziting profesora vrši Dekan Medicinskog fakulteta
u Beogradu: Prof dr A.Giannoukas, (Grčka), Predsednik
Evropskog venskog foruma
Uvod: Prof dr Lazar Davidović
Pristupno predavanje Prof dr A.Giannoukas:
Chronic Venous Disease: from pathophysiology to
treatment according to current guidelines
15.15 – 15.40 Surgical management of renal tumors invading vena cava with
tumor thrombus in the right atrium. Where are the limits? /
Gde su limiti hirurškog lečenja tumora bubrega koji infiltriraju
donju šuplju venu sa trombom u desnoj pretkomori?
Akademik prof dr Djordje Radak
15.40 – 16.00 Rare conditions of inferior vena cava / Retka oboljenja
donje šuplje vene, Prof dr Lazar Davidović
16.00 – 16.20 Minimally invasive treatments of venous reflux disease,
where do we stand in XXI century, dr Jaroslaw Rosochacki
16.15 – 16. 45 Pauza:
Moderatori: S.Cvetković, N.Ilijevski, A.Tomić
Predavanja traju 12+3 minuta
16.45 – 17.15 Elastična kompresivna terapija u savremenoj kliničkoj
praksi, Prim dr Ivana Dunić
17.15 –17.30 Hirursko lecenje venskih varikoziteta u opštoj bolnici sa
vaskularnim odeljenjem, Ass dr Zvezdan Stefanović
17.30 – 17.45 Indikacije za operativno lecenje venskih varikoziteta –
kada i zasto a ne kako, Prof dr Miroslav Marković
17.45 – 18.00 EVLA – prednosti i mane, selekcija bolesnika,
Prof dr Vladan Popović
18.00 – 18.15 „Laserska krosektomija” napredna endovenska tehnika –
iskustva „Dragić” klinike, dr Petar Dragić
18.15 – 18.30 Kako organizovati privatnu vensku praksu – saveti iz prve ruke?
Dr Dario Jocić
18.30 – 18.45 Venski TOS – klinička prezentacija i ultrazvučna dijagnostika, Dr Dragan Vasić
18.45 – 19.00 Završni komentar
19.00 – 21.00 Koktel