8. Kongres

Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem

20-22. oktobar 2017.
Beograd, hotel Crowne Plaza

Program

Ovde možete preuzeti program kongresa:

UKVHS – finalni program