[:rs]Predavači[:]

[:rs]Prof. Dr Athanasios Giannoukas

Prof. Dr Athanasios Giannoukas je vaskularni hirurg i redovni profesor Univerziteta u Tesaliji, Grčka. Ovom prilikom, biće izabran u zvanje vanrednog profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom svoje bogate karijere, osnovao je brojne laboratorije i institute u Grčkoj koji se bave proučavanjem različitih venskih bolesti. Trenutno je Predsednik Evropskog i Balkanskog venskog foruma.

Dr Jarosłav Rosochacki

Dr Jarosłav Rosochacki je specijalista opšte hirurgije. On je jedan od najiskusnijih stručnjaka u operaciji vena u Poljskoj. Dr Rosochacki je entuzijasta i praktičar koji je svoju karijeru posvetio lečenju venskih oboljenja. Član Udruženja poljskih hirurga, Poljskog plesnog društva i Evropskog venskog foruma. Svojim predavanje fokusiraće se na minimalno invazivno lečenje venskih oboljenja u aktuelnom vremenu.

 

Prof. Dr Lazar Davidović

Prof. Dr Lazar Davidović vaskularni hirurg, svoju dosadašnju karijeru posvetio je aneurizmatskim oboljenjima. Direktor je Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, autor brojnih knjiga i naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.Tokom svoje karijere je edukovao veliki broj domaćih i stranih vaskularnih hirurga. Upravo je završio svoj mandat kao Predsednik Evropskog udruženja za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju. Prof Davidović će govoriti o aneurizmama i nekim drugim oboljenjima donje šuplje vene.

Akademik prof dr Đorđe Radak

Akademik prof dr Đorđe Radak, vaskularni hirurg, šef je katedre za vaskularnu hirurgiju sa angiologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu, počasni profesor hirurgije na Univerzitetu u Milanu, autor  brojnih knjiga i radova iz različitih oblasti vaskularne hirurgije, svakako najviše u karotidnoj hirurgiji. Direktor je Klinike za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Akademik Radak će govoriti o hirurškom lečenju tomora koji zahvatju donju šuplju venu.

Prim Dr Ivana Dunić

Prim Dr Ivana Dunić trenutno radi u Gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti u Beogradu.Član je radne grupe Udruženja flebologa Srbije u izradi nacionalnog konsenzus dokumenta i vodiča za lekare „Profilaksa, dijagnostika i lečenje bolesti vena i limfatika“ 2009. i 2013. Delegat je Udruženja dermatovenerologa Srbije, Skupštine delegata Internacionalne lige dermatoloških društava (ILDS). Prim Dunić će svojim predavanjem obuhvatiti kontroverzne teme iz elastične bandaže ali i podsetiti na one bazične stvari koje se često zaboravljaju.

Asist. Dr Zvezdan Stefanović

Asist. Dr Zvezdan Stefanović od 1995. radi u Klinici za hirurgiju KBC Zvezdara. Objavio je nekoliko desetina naučnih radova iz oblasti vaskularne hirurgije i oboljenja venskog sistema. Njegov rad „Hyperbaric oxygen in treatment of diabetic foot syndrome“ 2005. godine nagrađen je za najbolji rad na XV Kongresu udruženja angiologa i vaskularnih hirurga Mediterana u Palermu. Svojim predavanjem predstaviće rezultate ali i specifičnosti hirurgije venskih oboljenja u njegovoj ustanovi.

Prof. Dr Miroslav Marković

Prof. Dr Miroslav Marković je vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U više navrata je bio predavač na seminarima kontinuirane medicinske edukacije pri Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao i na Kongresima Evropskog udruženja kardiovaskularnih hirurga i Internacionalne unije angiologa gde je naš nacionalni delegat. Prof Marković će u svom predavanju pokušati da definiše kriterijume za hirurško lečenje venskih varikoziteta.

Dr Dario Jocić

Dr Dario Jocić  se u poslednjih 8 godina profesionalno usmerio na lečenje venske insuficijencije. U više navrata je pohađao kurseve o minimalno invazivnim tehnikama u lečenju venske bolesti. U martu ove godine je prvi u Srbiji uradio „venaseal“ proceduru, najmoderniju metodu lečenja venske bolesti. A kao neko ko je iz renomirane državne ustanove svoju karijeru nastavio uspešnom privatnom praksom dr Jocić će dati savete kako se na organizuje privatna venska praksa.

Dr Petar Dragić

Dr Petar Dragić, ima veliko, višedecenijsko, iskustvo u lečenju obolelih varikoznih vena i kapilara. Vlasnik je Klinike „Dragić“ a tokom svoje karijere je dobijao nagrade na inostranim kongresima. Trenutno radi u nekoliko zemalja regiona, održava brojne edukativne kurseve širom sveta a svojim predavanjem će nas upoznati sa metodom „laserske krosektmoije“.

Dr Dragan Vasić

Dr Dragan Vasić tokom karijere duge skoro 20 godina osposobio je nekoliko desetina učenika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije i Slovenije za samostalno izvođenje ultrazvučne dijagnostike krvnih sudova. Nedavno je izdao atlas ultrasonogarafije krvnih sudova a svojim predavanjem upoznaće slušaoce sa dijgnozom i lečenjem venske komponente sindroma gornje torkalne aperture.

Prof. dr Vladan Popović

Prof. dr Vladan Popović, vaskularni hirurg, profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Direktor Klinike za vaskualrnu i transplantacionu hirurgiju KC Vojvodina. Osim velikog iskustva u lečenju arterija stečenog tokom edukacije u Nemačkoj zatim kao član vaskularnog i transplantacionog tima KC Vojvodina a sada i kao njegov lider, prof Popović se već duži niz godina bavi minimalno invazivnim lečenjem venske insuficijencije. Stoga će njegovo predavanje o primeni endovenske laserske ablacije biti od značaja za sve one koji se time bave.

Sastanak organizuju i vode ispred Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije, Prof. Dr Dušan Kostić, Predsednik Udruženja i Ass dr Igor Končar, Generalni sekretar[:]