Događaji

The Belgrade Valve International Symposium (BELVIS) 2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Imamo veliko zadovoljstvo da Vas podsetimo da će se ovogodišnji simpozijum o bolestima srčanih zalistaka [The Belgrade Valve International Symposium (BELVIS)]  održati u subotu 11.06.2022 g u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Ovogodišnji simpozijum će se održati dominantno u formi workshop-a. Učesnici će imati priliku da praktično, tokom hands-on sesije, rade implantaciju TAVR zaliska na TAVI simlulatoru.  Takođe, posebna hands-on sesija će biti posvećena simulaciji hirurške implantacije aortnog zaliska na goveđem srcu.  

Za predstojeći BELVIS 2022 simpozijum učešće je besplatno, nisu predviđene kotizacije. Potrebna je registracija učesnika, te svako ko bude želeo dobiće priliku da radi na TAVI simulatoru i simulatoru za hiruršku implantaciju aortnog zaliska. Registracija se može obaviti na www.belvisbelgrade.com ili preko udruženja kardiologa Srbije ili Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije.

Program simpozijuma će uskoro biti dostupan na website adresi  www.belvisbelgrade.com

Nadamo se da ćemo zajednički doprineti da ovaj simpozijum bude od koristi svima koji se susreću i koje interesuje ova vrsta kardiovaskularne patologije.

Direktori simpozijuma:

Dr Marko Banović, kardiolog                                                                      

Dr Svetozar Putnik, kardiohirurg

Belvis 2022 program