Događaji

Rok za uplatu rane kotizacije je produžen

Rok za uplatu rane kotizacije je produžen do 01.10.2017. Za domaće učesnike novac uplatiti na račun  uplatiti na racun Udruzenja (205-243457-30 u Komercijalnoj banci) u srvhu uplate napisati „Kotizacija za kongres“.