Događaji

Radionice II

Drage kolege i prijatelji,

Dobro došli na drugo izdanje Radionica Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije.

Ovaj, drugi po redu, sastanak ovog tipa našeg Udruženja, posvećen je unapređenju edukacije mladih lekara, vaskularnih hirurga. Ove godine teme radionica su posvećene rešavanju kompleksnih vaskularnih bolesnika, tehnikama koje mogu biti potrebne u svakodnevnom radu vaskularnim hirurzima ali i anesteziolozima.

Radionica o elastičnoj kompresivnoj bandaži namenjena je medicinskim sestrama i tehničarima i obrađuje ovu terapiju sa teorijskog i praktičnog aspekta dok radionica Algoritmi u vaskularnoj hirurgiji obrađuje najčešća vaskularna oboljenja kroz prikaze praktičnih situacija i njihovih rešavanja shodno algoritmima i vodičima dobre kliničke prakse. Radionicu posvećenu izvođenju ultrasonografskog pregleda krvnih sudova držaće nacionalni eksperti iz ove oblasti a baziranna je na praktičnim vežbama.Obuhvataće preglede svih krvnih sudova dostupnih ultrasonografskom pregledu.

Endovaskularni tretman rupturiranih aneurizmi abdominalne aorte obrađen je sa anesteziološkog i hirurškog aspekta a obuhvata predavanje i razmenu iskustava o anesteziološkom pristupu dok će hirurzi imati priliku da ovu proceduru uče na simulatoru.

Pored radionica program je u subotu pre podne obogaćen zajedničkom sesijom sa Akademijom medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Predavači su nedavno izabrani novi članovi Akademije a inače inostrani odnosno domaći eksperti iz oblasti kardiovaskularne medicine. Ovoj sesiji predhode prikazi kompleksnih kliničkih problema i njihovih rešenje koje će komentarisati domaći eksperti.

Ovaj sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Repulike Srbije.

Uživajte!

Dušan Kostić, Predsednik
Igor Končar, Generalni sekretar