Događaji

Produžen rok za prijavu i slanje sažetaka

Poštovane kolege i prijatelji,

Želimo da Vas obavestimo da je značajan broj abstrakata već stigao na našu adresu. Želimo da se zahvalimo svima koji su na vreme poslali svoje abstrakte i da ih obavestimo da će konačni program biti gotov početkom septembra.

Kako smo primili nekoliko zahteva za produženje roka, ovom prilikom Vas obaveštavamo da je rok za prijavu i slanje sažetaka za „Osmi kongres Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem“ produžen do 01.08.2017.

U ime Udruženja kao i u ime ovogodišnjeg Organizacionog odobra, pozivamo Vas da uzmete učešće na našem Nacionalnom kongresu. Vaše apstrakte možete slati na srscvsabstract@gmail.com, a prijave na srscvscongress@gmail.com.

Dobro došli,
Organizacioni odbor