Događaji

Novi predstavnik Srbije u EVST

Dr Aleksandra Vujčić, sa Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju UKCS, izabrana je za predstavnika Srbije unutar EVST-a i njen mandat traje od septembra 2021. do septembra 2024. godine.  EVST (European Vascular Surgeons in Training) je organizacija vaskularnih specijalizanata u okviru Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju (ESVS). Dr Vujčić će se tako zalagati da se u ovom udruženju čuje i glas naših mladih kolega ali i da se naša vaskularna hirurgija reprezentuje na adekvatan način.

Zahvaljujući saradnji između Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije i Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju, obezbeđeno je članstvo u EVST-u za 24 specijalizanta, člana UKVHS, čime su oni dobili mogućnost besplatne registracije (Charing Cross, EVC, CACVS, MEET, LIVE…) ili registracije po sniženoj ceni (ESVS Annual Meeting) za sastanke organizovane od strane ESVS-a. Takođe, članstvo obezbeđuje i pretplatu za EJVES, pristup online edukacionom materijalu i informisanje o edukacionim centrima u Evropi, među kojima se nalazi i naša država.

Podsećamo sve koji nisu do sada platili svoju članarinu ili podneli zahtev u svojoj ustanovi za administratinu zabranu, da to odmah učine. Takođe molimo sve članove da pozovu i naše kolege koji do sada nisu postali članovi da to postanu.

Doc dr Slobodan Mićović, Predsednik
Doc dr Miroslav Miličić, Generalni sekretar