Događaji

Novi predstavnik Srbije u Evropskom udruženju za vaskularnu hirurgiju

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je novi predstavnik Srbije u Evropskom udruženju za vaskularnu hirurgiju doc. dr Predrag Matić, sa Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. On će predstavljati našu vaskularnu zajednicu u Savetu ESVS-a u periodu 2022-2025.
Ovo pravo Srbija je dobila nakon što je od prošle godine Udruženje za kardiovaskularnu hirurgiju pokrenulo automatsku, doniranu, članarinu i sada imamo 80 članova u ESVS-u. Hvala svima Vama koji ste prihvatili da budete članovi Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju i tako doprineli međunarodnoj afirmaciji naše vaskularne hirurgije.

Srdačan pozdrav
Doc. dr Slobodan Mićović, Predsednik Udruženja
Doc. dr Miroslav Miličić, Generalni sekretar

Doc dr Predrag Matić,
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“