9. Kongres

Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem

18-21. novembar 2021.
Beograd, Hilton Hotel

Predavači

Uskoro…