9. Kongres

Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem

05-07. novembar 2020.
Novi Sad, Kongresni centar "Master" novosadskog sajma

Predavači

Uskoro…