9. Kongres

Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem

05-07. novembar 2020.
Novi Sad, Kongresni centar "Master" novosadskog sajma

Osnovne informacije

DATUM ODRŽAVANJA

05-07. NOVEMBAR 2020.

MESTO ODRŽAVANJA

Master KONGRESNI CENTAR NOVOSADSKOG SAJMA

NOVI SAD, SRBIJA

ZVANIČNI JEZIK

Zvanični jezik kongresa je srpski. Za sesije sa inostranim predavačima i gostima preporučuje se ili prezentacija na srpskom, a slajdovi na engleskom ili obrnuto. Ukoliko se diskutant obrati na srpskom, moderator će ukratko sumirati njegovo pitanje i odgovor na engleski jezik ukoliko ima prisutnih inostranih gostiju koji ne razumeju srpski jezik.

INFORMACIJE U VEZI SA REGISTRACIJOM

Šalter za registracije i informacije se nalazi na prvom spratu na ulazu u kongresni centar i biće otvoren svakoga dana kongresa sat vremena pre početka prve sesije do 20.00 časova. Učesnici koji se nisu registrovali online, moći če da plate registracije na licu mesta po drugačijoj ceni – vidi stranu za registraciju.

SMEŠTAJ

Glavni hotel kongresa je Master Hotel. Osim ovog hotela alternativni hoteli u kojima postoje rezervisana mesta za učesnike su navedeni na strani – registracija i smeštaj.

KME SERTIFIKAT

Svi učesnici koji prisustvuju predavanjima će dobiti sertifikat sa 13 bodova za predavače,11 za usmenu prezentaciju i 8 za pasivno učestvovanje.

BEDŽEVI

Učesnici bez bedža neće moći da prisustvuju naučnim sesijama. 

TEHNIČKA PODRŠKA

U okviru kongresnog centra biće obezbeđen prostor za predaju slajdova – SLIDE CORNER. Mole se predavači i prezenteri sažetaka da svoje slajdove predaju minimum dva sata pre prezentacije.

TRANSFER

Premium transfer service je na raspolaganju učesnicima kongresa po povlašćenim cenama. Za detalje pitati na šalteru za registracije.

OSIGURANJE

Organizatori kongresa ne mogu prihvatiti odgovornost za lične povrede ili oštećenja odnosno gubitak ličnih stvari od strane učesnika kongresa za vreme ili tokom pripreme kongresa.

ZABRANJENO PUŠENJE

Deveti Nacionalni kongres Udruženja kardivoaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem je događaj na kome je zabranjeno pušenje zarad zdravlja i dobrobiti svih učesnika.