Događaji

KME 13/11/8 bodova

Nacionalni kongres Udruženja kardiovaskularnih hirurga je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa 13 bodova za predavače, 11 za usmenu prezentaciju i 8 za pasivno učešćće.