Događaji

Izbor radionice u okviru Nacionalnog kongresa Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

Ove godine u okviru 9. Kongresa Udruženja kardiovaskularnih hirurga pripremili smo pet radionica. Jednu za kardiohirurge i četri za vaskularne hirurge. Sve radionice se baziraju na praktičnim vežbama izvođenja kardiovaskularnih tehnika na modelima uz vođenje domaćih i inostranih eksperata. Prijave za radionice su preko linka i broj mesta je ograničen a prijave se uvažavaju po redu prijave. Besplatne su.

Radionica 1.

Radionica: Otvoreno hirurško lečenje aneurizme torako-abdominalne aorte
Organizator kursa:  N.Ilić,
Predavači: N.Ilić, I.Tomić
Cilj kursa: Vežbanje tehnike izvođenja rekonstrukcije torakoabdominalne aneurizme tip IV
Program kursa: Na silikonskim modelima učesnici će biti u prilici da samostalno izvedu rekonstrukciju torakoabdominalne aneurizme tip IV i biti u prilici da se informišu o osnovnim strategijama ove operacije.
Nivo predznanja: Srednji

Radionica 2. 
Radionica: Hirurška implantacija biološke aortne valvule Trifecta GT
Organizator kursa:  S. Putnik, S. Mićović
Cilj kursa: Upoznavanje sa osnovnim tehnikama hirurške zamene aortnog srčanog zaliska korišćenjem biološke endoproteze poslednje generacije

Program kursa: Učesnici će imati priliku da se na modelima svinjskog srca praktično upoznaju sa tehnikom implantacije biološkog zaliska kao i da se informišu u vezi sa različitim hirurškim tehnikama i strategijama primene bioloških zalistaka
Nivo predznanja: Osnovni

Radionica 3.
Radionica: Endovaskularno lečenje aneurizme torako-abdominalne aorte E-inside stent graftom
Organizator kursa:  T.Bisdas, Grčka
Cilj kursa: Upoznavanje sa osnovnim koracima i tehnikama izvođenja endovaskularnog lečenja torakoabdominalne aneurizme tip IV

Program kursa: Na silikonskim modelima učesnici će biti u prilici da samostalno izvedu endovaskularnu rekonstrukciju torakoabdominalne aneurizme tip IV i biti u prilici da se informišu o osnovnim strategijama ove operacije.
Nivo predznanja: Napredni/ekspertski

Radionica 4.
Radionica: Vaskularne anastomoze
Organizator kursa: I.Marjanović
Cilj kursa: Usavršavanje izvođenja vaskularnih anastomoza na silikonskim modelima

Program kursa: Na silikonskim modelima učesnici će biti u prilici da samostalno izvedu osnovne vaskularne anastomoze i da pitaju iskusne hirurge za sve nedoumice koje imaju u vezi tehnika šivenja.
Nivo predznanja: Osnovni

Radionica 5.
Radionica: Otvoreno hirurško lečenje aneurizme abdominalne aorte
Organizator kursa: S.Tanasković
Predavači: V.Manojlović, M.Šarac, M.Sladojević,
Cilj kursa: Vežbanje tehnike izvođenja rekonstrukcije infrarenalne aneurizme abdominalne aorte
Program kursa: Na silikonskim modelima učesnici će biti u prilici da samostalno izvedu rekonstrukciju infrarenalne aneurizme abdominalne aorte i biti u prilici da se informišu o osnovnim strategijama ove operacije.
Nivo predznanja: Osnovni

IZBOR RADIONICA

Podsećamo da se rok za prijavu za učešće na Devetom nacionalnom kongresu bliži kraju. Ukoliko se još uvek niste prijavili, možete to učiniti klikom na dugme ispod.

PRIJAVA ZA KONGRES