Događaji

Deveti kongres Udruženja kardiovaskularnih hirurga

Poštovane koleginice i kolege, članovi i prijatelji Udruženja,

Deveti kongres Udruženja kardiovaskularnih hirurga je bio planiran za 05-07.11.2020 međutim COVID restrikcije su nas naterale da kao i svi ostali otkažemo kongres. U međuvremenu su se mnoge stvari promenile, program vakcinacije uveliko napreduje a uz pomoć novih tehnologija mnoga udruženja, pa i naše, su se adaptirale i daju sve od sebe da ispune svoje misije i omoguće svojim članovima što bolju edukaciju.

Deveti kongres Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije je planiran za 18-21.11.2021 u Hotelu Hilton u Beogradu. Biće održan uživo ali će ulaz biti moguć uz potvrdu o vakcinaciji ili negativnom testu. Uskoro sledi preliminarna verzija naučnog programa koji će biti akreditovan od strane nacionalne agencije za akreditaciju. Podrazumevaće osim predavanja po pozivu, prikaze naučnih radova domaćih institucija, diskusije tipa okruglog stola a u planu su i radionice sa ciljem unapređenja praktičnih znanja doktora odnosno medicinsih sestara i tehničara.

Ove godine biće održan i sastanak Skupštine ćlanova Udruženja na kojoj će se birati novi Predsednik i Upravni odbor obzirom da po statutu Udruženja istiće mandat aktuelnom Upravnom odboru.

U nadi da ćete se odazvati i učestvovati na našem kongresu

Srdačno Vas pozdravljamo

Prof. Dr Dušan Kostić, Predsednik

Doc. dr Igor Končar, Generalni sekretar