Događaji

BELVIS 2022

BELVIS 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Imamo veliko zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se treći simpozijum o bolestima srčanih zalistaka [The Belgrade Valve International Symposium (BELVIS)]  održati u subotu 11.06.2022 u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Ovogodišnji simpozijum biće u formi workshopa sa akcentom na praktičnom delu i obuhvatiće 2 praktične (hands-on) sesije koje če se odnositi na simulaciju implatacije TAVI zaliska i hiruršku implantaciju aortnog zaliska i 2 sesije sa predavanjima. Sesije i workshopovi na predstojećem BELVIS practical update 2022 simpozijumu će se održati uživo u sali hotela Crowne Plaza.

Sastanak zajednički organizuju kardiolozi i kardiohirurzi Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za Zdravlje Republike Srbije, Udruženja Kardiologa Srbije, Udruženja Kardiovaskularnih Hirurga Srbije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Naučni program, će biti akreditovan od strane nacionalnog saveta za akreditaciju, a registracija za simpozijum se neće naplaćivati.

Simpozijum je namenjen kardiolozima, kardiohirurzima, kao i svim lekarima i medicinskim sestrama i tehničarima koji su uključeni u ovu problematiku i zainteresovani za ovu oblast medicine.

Program simpozijuma će uskoro biti dostupan na website adresi  www.Belvisbelgrade.com

Nadamo se da ćemo zajednički doprineti da ovaj simpozijum bude od koristi svima koji se susreću i koje interesuje ova vrsta kardiovaskularne patologije.

Organizatori simpozijuma:

Dr Marko Banović, kardiolog

Dr Svetozar Putnik, kardiohirurg