Udruženje

Udruženje Kardiovaskularnih Hirurga Srbije – UKVHS, osnovano je 14. decembra 2001. godine, u Beogradu.

Inicijativa za osnivanje pokrenuta je od strane hirurga Klinike za Kardiohirurgiju Instituta za Kardiovaskularne bolesti KCS, a podržana je od strane kolegijuma naših najznačajnih Kardiovaskularnih ustanova:

Kao ustanova sa tradicijom dužom od pola veka, u kojoj su mnogi poznati i priznati kardiovaskularni hirurzi sticali svoja prva iskustva, Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS (nekadašnja Druga hirurška klinika), ima prirodnu obavezu i čast da, u skladu sa svojim renomeom, neguje svetle tradicije srpske kardiovaskularne hirurgije i promoviše nove ideje i inicijative za njeno unapređenje. Nacionalno Udruženje, koje objedinjuje sve ustanove koje se bave ovom izuzetno složenom granom hirurgije, najmanje je što možemo da učinimo u tom cilju.

Osnovni cilj UKVHS je naučno i stručno povezivanje lekara i saradnika koji se bave kardiovaskularnom hirurgijom i srodnim disciplinama, u zemlji i inostranstvu.

Pored pomenutog, Udruženje namerava da putem otvorene saradnje sa društvenom zajednicom, pravnim i fizičkim licima, omogući unapređenje i promociju ove izuzetno važne grane medicine.

Prezentacijom dostignuća naše kardiovaskularne hirurgije u Evropi i svetu, UKVHS će dati svoj najbolji doprinos uključivanju naše zemlje u međunarodnu zajednicu.

Ubeđeni da jedino zajedničkim, nesebičnim angažovanjem, možemo srpskoj Kardiovaskularnoj hirurgiji i medicini da obezbedimo prosperitet i mesto koje zaslužuje, najsrdačnije pozivamo sve kolege i druge zainteresovane da se pridruže UKVHS.

Novoizabrano rukovodstvo UKVHS za period 2017-2021:

Članovi Upravnog Odbora UKVHS: