8. Kongres

Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem

20-22. oktobar 2017.
Beograd, hotel Crowne Plaza

Osnovne informacije

Datum održavanja

20-22. oktobar 2017.

Mesto održavanja

Hotel Crowne Plaza, Beograd, Srbia

Zvanični jezik

Zvanični jezik kongresa je srpski. Za sesije sa inostranim predavačima i gostima preporučuje se ili prezentacija na srpskom a slajdovi na engleskom ili obrnuto. Ukoliko se diskutant obrati na srpskom, moderator će ukratko sumirati njegovo pitanje I odgovor na engleski jezik ukoliko ima prisutnih inostranih gostiju koji ne razumeju srpski jezik.

Informacije u vezi sa registracijom

Šalter za registracije i informacije se nalazi na prvom spratu hotela na ulazu u kongresni centar i biće otvoren svakoga dana kongresa od 07.30 do 20.00 časova. Učesnici koji se nisu registrovali online, moći če da plate registracije na licu mesta po drugačijoj ceni – vidi stranu za registraciju.

Smeštaj

Glavni hotel kongresa je Crowne Plaza Hotel. Osim ovog hotela alternativni hoteli u kojima postoje rezervisana meta za učesnike su navedeni na strain – registracija i smeštaj.

KME sertifikat

Svi učesnici koji prisustvuju predavanjima će dobiti isertifikat. Proces akreditacije je u toku.

Bedževi

Učesnici bez bedža neće moći da prisustvuju naučnim sesijama.

Tehnička podrška

U okviru kongresnog centra biće obezbeđen proctor za predaju slajdova. Mole se predavači da svoje slajdove predaju minimum dva sata pre prezentacije.

Transfer

Premium transfer service je na raspolaganju učesnicima kongres po povlašćenim cenama. Za detalje pitati na šalteru za registracije.

Shuttle Service

Hotel Constantin će za svoje goste obezbediti prevoz do i od hotela u jutarnjim I poslepodnevnim časovima.

Osiguranje

Organizatori kongresa ne mogu prihvatiti odgovornost za lične povrede ili oštećenja odnosno gubitak ličnih stvari od strane učesnika kongresa za vreme ili tokom pripreme kongresa.

Zabranjeno pušenje

Osmi nacionalni kongres Udruženja kardivoaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem je događaj na kome je zabranjeno pušenje zarad zdravlja i dobrobiti svih učesnika.