Venski simpozijum

Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije
04.05.2018.
Beograd, Hotel Hilton

Registration

Become a Member

(Srpski) Kao clan Udruženja imate mogućnost da se usavršavate i kontinuirano edukujete, kao i da proširite mrežu svojih poslovnih kontakata kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu.

More About the Membership
Latest News

(Srpski) Venski simpozijum Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije

All News
SSCVS on social networks